Zdravstvene ustanove

Drenovci

– ordinacija opće medicine, Veliki Šor 14, tel. 032 / 861 315

– stomatološka ordinacija, Veliki Šor 14, tel. 032 / 861 650

– ljekarna, Veliki Šor 14, tel. 032 / 861 677

Đurići

– ordinacija opće medicine, M. Gupca 94

Posavski Podgajci

– ordinacija opće medicine, M. Gupca 121, tel. 032 / 867 185

– stomatološka ordinacija, M. Gupca 121 tel. 032 / 867 100

Račinovci

– ordinacija opće medicine, A. Starčevića 2A, tel 032 / 876 003

– stomatološka ordinacija, A. Starčevića 2A

Rajevo Selo

– ordinacija opće medicine, Z. Frankopana 33, tel. 032 / 874 224