Zanimljivosti

Zašto se selo zove Drenovci?

Naziv Drenovci dolazi od drveta drenovine, kojeg je bilo u izobilju na proplancima šuma koje su okruživale selo. Nekad je naziv bio Drinovci, jer je u tim krajevima vladala ikavica.

Znate li koje je najstarije marijansko svetište u Vukovarsko-Srijemskoj županiji?

Svetište Majke dobre nade – Šumanovci u Općini Drenovci datira iz 14. stoljeća i najstarije je u Vukovarsko-Srijemskoj županiji.

Znate li da su Račinovci među prvima u Županjskoj Posavini imali školu! 

Kotač povijesti račinovačkog školstva po prvi puta se pokrenuo 1799. godine po odobrenju Dvorskog vojnog vijeća petrovaradinske pukovnije. Time je u Račinovcima počela s radom prva Trivijalna škola u privatnoj kući, da bi se godinu dana poslije smjestila u novoizgrađenu školsku zgradu. Poslije babogredačke uvrstila se među najstarije u Županjskoj posavini.

Gdje se nalazila rimska prometna postaja Salda (Saldae)?

Rimska magistralna cesta se od Marsonije (Slavonskog Broda) protezala sjevernom Posavinom  te slijedeći tok Save, zacijelo se preko Crkvene grede po kojoj prolazi današnja cesta Županja-Bošnjaci i Velike Struge spuštala prema Posavskim Podgajcima, gdje se vjerojatno nalazila postaja Salda (Saldae).

Znate li tko je izumio žarulju?

Franjo Hanaman (1878-1941), rođen u Drenovcima, kemičar i metalurg, izumio je, zajedno s Aleksandrom Justom, prvu ekonomičnu električnu žarulju s volframovom žarnom niti. Tijekom 1910., kad je boravio u Sjedinjenim Američkim Državama, njegova je patentne prava otkupila tvrtka General Electric Co.