Završna konferencija projekta “Razvoj socijalnih usluga za starije osobe u Općini Drenovci”

Dana 18. srpnja 2022.godine održana je završna konferencija projekta “Razvoj socijalnih usluga za starije osobe u Općini Drenovci”. Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda…

Nastavi čitati... Završna konferencija projekta “Razvoj socijalnih usluga za starije osobe u Općini Drenovci”

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije

Nastavi čitati... Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije

Nema vode

Nastavi čitati... Nema vode

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci

Nastavi čitati... Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2021/2022.

Nastavi čitati... Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2021/2022.

Održano preostalih 5 promo akcija projekta „Razvoj socijalnih usluga za starije osobe u Općini Drenovci

Održano je preostalih 5 promo akcija projekta „Razvoj socijalnih usluga za starije osobe u Općini Drenovci“ kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Promo…

Nastavi čitati... Održano preostalih 5 promo akcija projekta „Razvoj socijalnih usluga za starije osobe u Općini Drenovci

Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci

Nastavi čitati... Poziv za 9. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci

Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima

Poštovani, Vukovarsko-srijemska županija na svojim službenim stranicama dana 10. lipnja 2022. godine ponovila je  Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima…

Nastavi čitati... Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć umirovljenicima

Odluka o prihvaćanju ponude za sanaciju pješačke staze i trga u ulici Matije Gupca u Posavskim Podgajcima

Nastavi čitati... Odluka o prihvaćanju ponude za sanaciju pješačke staze i trga u ulici Matije Gupca u Posavskim Podgajcima

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije

Nastavi čitati... Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije