Malo poduzetništvo i obrt

Sukladno Programu ukupnog razvoja Općine Drenovci poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva i stvaranje preduvjeta za razvoj gospodarstva je jedan od temeljnih prioriteta Općine Drenovci.

Malo poduzetništvo i obrtništvo predstavlja 110 malih i srednjih poslovnih subjekata koji posluju na području Općine Drenovci, i to u sljedećim poslovnim oblicima:

-35% trgovačka društva

-56% obrti

-9% ostalo.

Prepoznavajući važnost poticanja razvoja poduzetništva Općina Drenovci je prva općina u Vukovarsko-Srijemskoj županija koja je razvijala poduzetničku potpornu infrastrukturu, te je kao prva općina u Županiji osnovala:

-Poduzetničku zonu

-Lokalnu razvojnu agenciju.

Radi ostvarivanja stručne potpore radu naših poduzetnika i obrtnika u Općini Drenovci osnovana je Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o., kao mjesto na kojem poduzetnici dobivaju sve informacije vezane uz početak i razvoj poslovanja svog poduzeća ili obrta, a s ciljem poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva te konkurentnosti gospodarstva Općine Drenovci

Odgovori