Crkve

1714Na području Općine Drenovci djeluje pet rimokatoličkih crkvi, odnosno u svakom naselju, i to:

Crkva Sv. Mihaela, Drenovci

Crkva je sagrađena 1797. a blagoslovio ju je 25. rujna 1797. dekan Wittman. Graditelj je bio tadašnji župnik Mihael Dolocki. Spomenikom kulture proglašena je 28. prosinca 1967.

Dan sv. Mihovila župljani slave kao svoj dan, takozvani kirbaj, koji se obilježava 29.rujna

Crkva Sv. Juraja, Đurići

Crkva je sagrađena u 19. st, a dan sv. Juraja župljani slave kao svoj dan, a koji se obilježava 23. travnja.

Crkva Presvetog Trojstva, Posavski Podgajci

Crkva je sagrađena 1851. godine, a uoči crkvenoga goda u Posavskim Podgajcima 2011. godine na pročelje crkve Presvetoga Trojstva postavljeni su i blagoslovljeni kipovi sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, i sv. Izidora, zaštitnika poljodjelaca. Dan Presvetog Trojstva župljani slave kao svoj dan, odnosno kirbaj.

Crkva Sv. Ivana Krstitelja, Račinovci

Župa je osnovana 1769. godine pošto se odvojila od matice Drenovci, s filijalama Gunja, Đurići, Strošinci i Jamena, a prvi župnik bio je Ivan Šargović. Iste je godine izvršena i kanonska vizitacija. Crkva je građena od 1807. do 1812., a sasvim završena 1814. kad je i blagoslovljena 28. studenog. Crkva sv. Ivana Krstitelja je od opeke, u romanskom stilu. Dan sv. Ivana Krstitelja župljani slave kao svoj dan koji se obilježava 24. lipnja.

Crkva Sv.Ilije,  Rajevo Selo

Crkva je sagrađena 1805. godine, a obnovljena 1997. godine, a dan 20. srpnja – dan sv. Ilije župljani slave kao svoj dan.U Rajevom Selo su pored rimokatoličke crkve i grkokatolička crkva Sv.Jozafata, sagrađena 1912. godine te pravoslavna crkva Sv. Prokopije.