IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE 2. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA „CENTAR“, DRENOVCI

Nastavi čitati... IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE 2. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA „CENTAR“, DRENOVCI

Savjetovanje sa javnošću, odluka o visini paušalnog poreza

Obavijest, savjetovanje s javnošću – Odluka o visini paušalnog poreza Odluka o visini paušalnog poreza

Nastavi čitati... Savjetovanje sa javnošću, odluka o visini paušalnog poreza

Odluka o komunalnim djelatnostima 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJAOPĆINA DRENOVCI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 022-01/19-01/ URBROJ: 2212/05-19-01 Drenovci, ………………….. 2019. godine Na temelju članaka 27., 31., 33. i 48…

Nastavi čitati... Odluka o komunalnim djelatnostima 2019.

Odluka o komunalnom doprinosu

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu….

Nastavi čitati... Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnoj naknadi

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi….

Nastavi čitati... Odluka o komunalnoj naknadi

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DRENOVCI ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu, kao  i članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općinski načelnik općine Drenovci stavlja na…

Nastavi čitati... PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DRENOVCI ZA 2019. GODINU

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Dokument preuzmite na poveznici. Javni uvid  

Nastavi čitati... Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Drenovci za razdoblje 2018. do 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA DRENOVCI NAČELNIK Klasa: 022-01/18-01/ Ur. br: 2212/05-18-02 Drenovci, 28. veljače 2018. godine Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju…

Nastavi čitati... Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Drenovci za razdoblje 2018. do 2023. godine

Nacrt prijedloga odluke o prikupljanju otpada

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga  Odluke o načinu pružanja…

Nastavi čitati... Nacrt prijedloga odluke o prikupljanju otpada

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca.

“Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi javno savjetovanje za nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i…

Nastavi čitati... Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca.