Opremanje doma kulture u Posavskim Podgajcima

Korisniku OPĆINA DRENOVCI dodijeljena je potpora zaprojekt/ulaganje „Opremanje Doma kulture u Posavskim Podgajcima“ za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno…

Nastavi čitati... Opremanje doma kulture u Posavskim Podgajcima

Izgradnja javne zgrade vatrogasnog doma (P+1) i pomoćne zgrade za potrebe vatrogasnog doma (P) sa opremanjem

Korisniku OPĆINA DRENOVCI dodijeljena je potpora iz Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i…

Nastavi čitati... Izgradnja javne zgrade vatrogasnog doma (P+1) i pomoćne zgrade za potrebe vatrogasnog doma (P) sa opremanjem

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Drenovcima

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Drenovcima Kratki opis projekta: Projekt “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Drenovcima” doprinijeti će ispunjenju zahtjeva pravne…

Nastavi čitati... Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Drenovcima

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada “Gajevi”

Nastavi čitati... Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada “Gajevi”

Završena je izgradnja nerazvrstane ceste u ulici M.A.Reljkovića

Završena je izgradnja nerazvrstane ceste u ulici M.A.Reljkovića u Drenovcima u dužini 1063m. Čije su aktivnosti uključivale: pripremne radove, zemljane radove, kolničku konstrukcija, odvodnju, opremu…

Nastavi čitati... Završena je izgradnja nerazvrstane ceste u ulici M.A.Reljkovića

Strateški razvojni program Općine Drenovci 2015-2020

Strateški razvojni program Općine Drenovci 2015-2020.pdf

Nastavi čitati... Strateški razvojni program Općine Drenovci 2015-2020

Strategija Općine Drenovci 2015-2020

Općina Drenovci daje na javnu raspravu nacrt Strategije razvoja Općine Drenovci 2015 – 2020. Sve primjedbe, prijedloge, komentare i dr. na predloženi nacrt Strategije razvoja…

Nastavi čitati... Strategija Općine Drenovci 2015-2020