II. Izmjene i dopune plana proračuna za 2022. godinu

           REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA DRENOVCI NAČELNIK Drenovci, 09. prosinca  2022. godine             Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup…

Nastavi čitati... II. Izmjene i dopune plana proračuna za 2022. godinu

Prijedlog proračuna za 2023. sa projekcijama za”24. i “25. godinu

Nastavi čitati... Prijedlog proračuna za 2023. sa projekcijama za”24. i “25. godinu

Javno savjetovanje – Poslovnik 2022

Nastavi čitati... Javno savjetovanje – Poslovnik 2022

Izvješće o savjetovanju s javnošću

Nastavi čitati... Izvješće o savjetovanju s javnošću

Odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Drenovci

                                                                    Na temelju članaka 10. I 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za prijedlog Statutarne Odluke o…

Nastavi čitati... Odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Drenovci

Savjetovanje s javnošću

Na temelju članaka 10. i I 1. Zakona o pravu na pristupinformacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću zaprijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge…

Nastavi čitati... Savjetovanje s javnošću

Plan razvoja Općine Drenovci do 2027

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za prijedlog Plana razvoja Općine Drenovci do…

Nastavi čitati... Plan razvoja Općine Drenovci do 2027

Prijedlog proračuna za 2022.

Nastavi čitati... Prijedlog proračuna za 2022.

Savjetovanje s javnošću, prijedlog odluke o naknadama vijećnicima

Na temelju članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristupinformacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću zaprijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o…

Nastavi čitati... Savjetovanje s javnošću, prijedlog odluke o naknadama vijećnicima

Nacrt Plana proračuna Općine Drenovci za 2021

Nastavi čitati... Nacrt Plana proračuna Općine Drenovci za 2021