Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

1. UVODNI DIO Ovim se Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Drenovci za 2024. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i…

Nastavi čitati... Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednih zemljišta za 2024. godinu

Članak 1. Utvrđuje se da je u Planu proračuna Općine Drenovciza 2024. godinu planiran prihod proračuna Općine Drenovci od zakupa, prodaje i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog…

Nastavi čitati... Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednih zemljišta za 2024. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Drenovci za 2024. godinu

1. UVODNI DIO Ovim se Programom održavanja  komunalne infrastrukture na području općine Drenovci za 2024. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja određuju…

Nastavi čitati... Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Drenovci za 2024. godinu

Program javnih potreba u kulturi Općine Drenovci u 2024. godini

Članak 1. Programom javnih potreba u kulturi Općine Drenovci za 2024 godinu ( u daljnjem tekstu:Program), utvrđuju se djelatnosti, odnosno programi, projekti, aktivnosti i manifestacije…

Nastavi čitati... Program javnih potreba u kulturi Općine Drenovci u 2024. godini

Program javnih potreba u sportu Općine Drenovci u 2024. godini

Nastavi čitati... Program javnih potreba u sportu Općine Drenovci u 2024. godini

Program utroška sredstava iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2024. godini

U Planu Proračuna  Općine Drenovci za 2024. godine, na proračunskoj stavci  naknada za nezakonito izgrađene građevine, planiran je prihod naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada…

Nastavi čitati... Program utroška sredstava iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2024. godini

Godišnji plan razvoj sustava civilne zaštite Općine Drenovci za 2024. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2024 – 2026. godine

UVOD Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u…

Nastavi čitati... Godišnji plan razvoj sustava civilne zaštite Općine Drenovci za 2024. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2024 – 2026. godine

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2024. godini

I U  Planu  Proračuna  Općine Drenovci za 2024. godinu, planiran je prihod od šumskog doprinosa odnosno naknade za šume  u visini od 250.000,00 eura. II…

Nastavi čitati... Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2024. godini

Odluka o općinskim porezima Općine Drenovci

Nastavi čitati... Odluka o općinskim porezima Općine Drenovci

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Drenovci

Nastavi čitati... Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Drenovci