Savjetovanje s javnošću

Na temelju članaka 10. i I 1. Zakona o pravu na pristupinformacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću zaprijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge…

Nastavi čitati... Savjetovanje s javnošću

Plan razvoja Općine Drenovci do 2027

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za prijedlog Plana razvoja Općine Drenovci do…

Nastavi čitati... Plan razvoja Općine Drenovci do 2027

Savjetovanje s javnošću, prijedlog odluke o naknadama vijećnicima

Na temelju članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristupinformacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću zaprijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o…

Nastavi čitati... Savjetovanje s javnošću, prijedlog odluke o naknadama vijećnicima

Provedba projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije Centra za preradu GMO free soje

Provedba projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije Centra za preradu GMO free soje” Dana 6. studenog 2019. godine Vukovarsko-srijemska županija potpisala je ugovor s Ministarstvom regionalnoga razvoja…

Nastavi čitati... Provedba projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije Centra za preradu GMO free soje

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Nastavi čitati... Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

O D L U K U o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Drenovci

Drenovci, 25.studenoga 2019. godine Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt Odluke…

Nastavi čitati... O D L U K U o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Drenovci

Odluka o uređenju i održavanju naselja

Nastavi čitati... Odluka o uređenju i održavanju naselja

Odluka o javnim zelenim površinama

Drenovci, 11. lipnja 2019. godine Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt…

Nastavi čitati... Odluka o javnim zelenim površinama

Odluka o komunalnom redu

Drenovci, 11. lipnja 2019. godine Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt…

Nastavi čitati... Odluka o komunalnom redu