Izmjene i dopune plana proračuna za 2023. godinu

Nastavi čitati... Izmjene i dopune plana proračuna za 2023. godinu

Izvještaji i izvješća o izvršenju proračuna za 2022

Nastavi čitati... Izvještaji i izvješća o izvršenju proračuna za 2022

Proračun 2020.

Nastavi čitati... Proračun 2020.

Tromjesečni financijski izvještaj 2020

Nastavi čitati... Tromjesečni financijski izvještaj 2020

Godišnji financijski izvještaj Općina Drenovci i muzej Cvelferije

Nastavi čitati... Godišnji financijski izvještaj Općina Drenovci i muzej Cvelferije

VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN OPĆINE DRENOVCI ZA 2020. I PROJEKCIJA 2021., 2022. GODINU

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNAPreuzmi

Nastavi čitati... VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN OPĆINE DRENOVCI ZA 2020. I PROJEKCIJA 2021., 2022. GODINU

Financijski izvještaji i bilješke 2018

Bilješke za 2018 općina Godišnji financijski izvještaj 2018 – muzej Cvelferije Novi – godišnji financijski izvještaj općina 2018

Nastavi čitati... Financijski izvještaji i bilješke 2018

Plan proračuna sa projekcijama 2019/20

Plan proračuna za 2019. s projekcijama 2020. i 2021 – posebni dio Plan proračuna za 2019. s projekcijama 2020. i 2021

Nastavi čitati... Plan proračuna sa projekcijama 2019/20

VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN OPĆINE DRENOVCI ZA 2019. I PROJEKCIJA 2020., 2021. GODINA

Što je proračun?              Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se doonosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S). Proračun je akt…

Nastavi čitati... VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN OPĆINE DRENOVCI ZA 2019. I PROJEKCIJA 2020., 2021. GODINA

Godišnji financijski izvještaj općine Drenovci

01.01. – 30.06.2018 konsolidirani.pdf 01.01. – 30.06.2018 Opcina Drenovci 01.01. – 30.06.2018. Muzej Cvelferije 01.01. – 31.03.2018. Muzej Cvelferije 01.01. – 31.03.2018. Opcina Drenovci Godisnji…

Nastavi čitati... Godišnji financijski izvještaj općine Drenovci