Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Nastavi čitati... Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Odluka o službeniku za informiranje

Nastavi čitati... Odluka o službeniku za informiranje

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog

Nastavi čitati... Godišnje izvješće o provedbi provedbenog

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Nastavi čitati... Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Polugodišnje izvj. o provedbi Provedbenog programa za razdoblje

Nastavi čitati... Polugodišnje izvj. o provedbi Provedbenog programa za razdoblje

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Nastavi čitati... Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.

Nastavi čitati... Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.

Pristupačnost mrežnih stranica

Pristupačnost mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje Općina Drenovci prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu…

Nastavi čitati... Pristupačnost mrežnih stranica

Izvješće o povedbi zakona o pravu na pristup informacijama Muzej Cvelferije

Nastavi čitati... Izvješće o povedbi zakona o pravu na pristup informacijama Muzej Cvelferije

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Nastavi čitati... ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA