Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci

ožujka 2022. godine (petak) u 19,00 satiu Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoruDrenovci, V. Nazora 131 Za sjednicu predlažem slijedeći D N E V N I R E…

Nastavi čitati... Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci

Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Drenovci

26. siječnja 2022. godine (srijeda) u 18,00 satiu Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoruDrenovci, V. Nazora 131 Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red: 1. Razmatranje prijedloga Odluke o…

Nastavi čitati... Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Drenovci

Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Drenovci

17 . studenoga 2021. godine (srijeda) u 19,00 satiu Domu kulture u Drenovcima, Toljani 1 Razmatranje prijedloga za promjenu Statuta Općine Drenovci općinskog načelnikaOpćine Drenovci….

Nastavi čitati... Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Drenovci

Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Drenovci

28. listopada 2021. godine (četvrtak) u 19,00 sati u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru Drenovci,Drenovci, V. Nazora 131 Za sjednicu predlažem slijedeći D N E V N…

Nastavi čitati... Poziv za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Drenovci

Poziv za 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Drenovci

27. rujna 2021. godine (ponedjeljak) u 18’00 satiu Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru Drenovci,Drenovci, V. Nazora 131 Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED: 1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja…

Nastavi čitati... Poziv za 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Drenovci

Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Drenovci

srpnja 2021. godine (ponedjeljak) u 8,00 satiu Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru Drenovci,Drenovci, V. Nazora 131 Za sjednicu predlažem slijedećiDNEVNI RED: Razmatranje prijedloga Odluke. Razmatranje Prijedloga Odluke….

Nastavi čitati... Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Drenovci

Poziv na konstituirajuću sjednicu

Nastavi čitati... Poziv na konstituirajuću sjednicu

Poziv za 37. sjednicu Općinskog vijeća

Nastavi čitati... Poziv za 37. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 36. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci

Nastavi čitati... Poziv na 36. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci

Poziv na 34. sjednicu Općinskog vijeća Općine Drenovci

Nastavi čitati... Poziv na 34. sjednicu Općinskog vijeća Općine Drenovci