Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova općinskog vijeća Općine Drenovci 2021

Nastavi čitati... Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova općinskog vijeća Općine Drenovci 2021

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakuppoljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatskena području Općine Drenovci

Nastavi čitati... Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta

Statut općine i poslovnik OV

Nastavi čitati... Statut općine i poslovnik OV

Odluka o naknadama

Odluka o naknadama vijećnicima i drugih osoba koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća Općine Drenovci

Nastavi čitati... Odluka o naknadama

Odluka o poništenju Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Nastavi čitati... Odluka o poništenju Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

ZAKLJUČAK o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Drenovci

Nastavi čitati... ZAKLJUČAK o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Drenovci

Odluka o oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevisko zemljište

Nastavi čitati... Odluka o oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevisko zemljište

Odluka vijeća o zbrinjavanju pasa lutalica u općini Drenovci

odluka.pdf

Nastavi čitati... Odluka vijeća o zbrinjavanju pasa lutalica u općini Drenovci

Odluka o neodržavanju izbora članova vijeća Srpske nacionalne manjine

Objavljeno: 17.04.20019 – 10:23h Odluka o neodržavanju izbora članova vijeća Srpske nacionalne manjine

Nastavi čitati... Odluka o neodržavanju izbora članova vijeća Srpske nacionalne manjine

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća

Odluka

Nastavi čitati... Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća