Natječaj za dodjelu studentskih  stipendija za akademsku godinu 2022./2023

Dokumentacija-Studenstke-stipendije-akad.-godina-2022.-2023.     Preuzmi JAVNI-NATJECAJ-za-dodjelu-studentskih-stipendija-za-akademsku-godinu-2022-2023.-godinu     Preuzmi

Nastavi čitati... Natječaj za dodjelu studentskih  stipendija za akademsku godinu 2022./2023

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Drenovci 2023. god.

Općina Drenovci, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge i organizacije civilnog društva čije aktivnosti pridonose zadovoljavanju javnih potreba da se prijave na financijsku podršku projektima/programima…

Nastavi čitati... Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Drenovci 2023. god.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup PP Račinovci

Nastavi čitati... Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup PP Račinovci

Odluka o odabiru kandidatkinja za prijam u radni odnos projekta “Zaželi – Program zapošljavanja žena Općina Drenovci 3”

Nastavi čitati... Odluka o odabiru kandidatkinja za prijam u radni odnos projekta “Zaželi – Program zapošljavanja žena Općina Drenovci 3”

Tablica pristiglih prijava za objavu „Program zapošljavanja žena Općina Drenovci 3“

Na objavljeni Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Program zapošljavanja žena Općina Drenovci 3“, radnice za…

Nastavi čitati... Tablica pristiglih prijava za objavu „Program zapošljavanja žena Općina Drenovci 3“

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Općina Drenovci daje u zakup poslovni prostor koji se nalazi u Račinovcima u prostorijama Doma kulture. Za detaljne informacije pregledajte priloženi dokument na linku.

Nastavi čitati... Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

O G L A S

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Program zapošljavanja žena Općina Drenovci 3“RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU…

Nastavi čitati... O G L A S

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci

Nastavi čitati... Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2021/2022.

Nastavi čitati... Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2021/2022.

Odluka o prihvaćanju ponude za sanaciju pješačke staze i trga u ulici Matije Gupca u Posavskim Podgajcima

Nastavi čitati... Odluka o prihvaćanju ponude za sanaciju pješačke staze i trga u ulici Matije Gupca u Posavskim Podgajcima