Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije

Nastavi čitati... Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije

Izgradnja pješačke infrastrukture na području naselja Drenovci u ulici Veliki šor

Nastavi čitati... Izgradnja pješačke infrastrukture na području naselja Drenovci u ulici Veliki šor

Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija akad. godina 2021-2022

Nastavi čitati... Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija akad. godina 2021-2022

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora u Đurićima

Nastavi čitati... Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora u Đurićima

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Drenovci za 2022. godinu

(1) Općina Drenovci, kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge i organizacije civilnog društva čije aktivnosti pridonose zadovoljavanju javnih potreba da seprijave na financijsku podršku projektima/programima…

Nastavi čitati... Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Drenovci za 2022. godinu

Javni natječaj za poslovni prostor

Općina Drenovci daje u zakup poslovni prostor koji se nalazi u Đurićima u prostorijama Doma kulture k.č.br. 83 u k.o. Đurići kao izdvojeni i zaseban…

Nastavi čitati... Javni natječaj za poslovni prostor

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Drenovci

Nastavi čitati... Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Drenovci

Nabava komunalne opreme-nabava kanti za poticanje odvojenog prikupljanja otpada i recikliranje

03.11.2021. 11:40h Sukladno Odluci o jednostavnoj nabavi Općinskog vijeća općine Drenovci od 27. prosinca 2019. godine Općina Drenovci, kao naručitelj, donosi ovu Dokumentaciju o nabavi.

Nastavi čitati... Nabava komunalne opreme-nabava kanti za poticanje odvojenog prikupljanja otpada i recikliranje

Oglas za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme u projektu Razvoj socijalnih usluga za starije osobe a Općini Drenovci

Nastavi čitati... Oglas za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme u projektu Razvoj socijalnih usluga za starije osobe a Općini Drenovci

LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

LAG „Šumanovci” objavljuje 7. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ , a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa…

Nastavi čitati... LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“