Odluka o naknadama

Odluka o naknadama vijećnicima i drugih osoba koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća Općine Drenovci

Nastavi čitati... Odluka o naknadama

Gospodarenje otpadom

Elaborat za donošenje plana gospodarenja otpadomOpćine Drenovci za razdoblje 2018. god. – IZMJENE I DOPUNE JANA RASPRAVANacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Drenovci za razdoblje 2018,…

Nastavi čitati... Gospodarenje otpadom

Izvješće s javne rasprave 04.06.2020.

Nastavi čitati... Izvješće s javne rasprave 04.06.2020.

Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja centar Drenovci

Nastavi čitati... Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja centar Drenovci

Izvješće s ponovne javne rasprave o prijedlogu 5. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Drenovci

Izvješće s ponovne javne rasprave o prijedlogu 5.

Nastavi čitati... Izvješće s ponovne javne rasprave o prijedlogu 5. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Drenovci

Objava o ponovnoj raspravi o prijedlogu 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Drenovci

Objava javne rasprave 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Drenovci  

Nastavi čitati... Objava o ponovnoj raspravi o prijedlogu 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Drenovci

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DRENOVCI

Izvješće u potpunosti možete preuzeti na ovoj poveznici: IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE

Nastavi čitati... IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DRENOVCI

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Drenovci za razdoblje 2018. do 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA DRENOVCI NAČELNIK Klasa: 022-01/18-01/ Ur. br: 2212/05-18-02 Drenovci, 28. veljače 2018. godine Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju…

Nastavi čitati... Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Drenovci za razdoblje 2018. do 2023. godine

OBJAVA JAVNE RASPRAVE PROSTORNI PLAN DRENOVCI 2018

OBJAVA JAVNE RASPRAVE PROSTORNI PLAN DRENOVCI 2018 JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DRENOVCI    Javna rasprava s javnim…

Nastavi čitati... OBJAVA JAVNE RASPRAVE PROSTORNI PLAN DRENOVCI 2018