Nabava kamena za nerazvrstane ceste na području Općine Drenovci

Nastavi čitati... Nabava kamena za nerazvrstane ceste na području Općine Drenovci

Odluka o prihvaćanju ponude za sanaciju pješačke staze i trga u ulici Matije Gupca u Posavskim Podgajcima

Nastavi čitati... Odluka o prihvaćanju ponude za sanaciju pješačke staze i trga u ulici Matije Gupca u Posavskim Podgajcima

Izgradnja pješačke infrastrukture na području naselja Drenovci u ulici Veliki šor

Nastavi čitati... Izgradnja pješačke infrastrukture na području naselja Drenovci u ulici Veliki šor

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu i prijevoz kamena

Nastavi čitati... Odluka o izboru najpovoljnije ponude za nabavu i prijevoz kamena

NABAVA KAMENA I PRIJEVOZ NA NERAZVRSTANE CESTE

Predmet nabave je nabava i prijevoz kamena za potrebe Općine Drenovci u 2022. godini. Predmet nabave je isporuka kamena na lokaciji na području Općine Drenovci…

Nastavi čitati... NABAVA KAMENA I PRIJEVOZ NA NERAZVRSTANE CESTE

Popis donacija udrugama, vjerskim zajednicama

Nastavi čitati... Popis donacija udrugama, vjerskim zajednicama

Nabava komunalne opreme

Nastavi čitati... Nabava komunalne opreme

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa.

Nastavi čitati... Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Plan nabave 2020.

Nastavi čitati... Plan nabave 2020.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Nastavi čitati... Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave