Plan nabave 2020.

Nastavi čitati... Plan nabave 2020.

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Nastavi čitati... Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Odluka o jednostavnoj nabavi

Nastavi čitati... Odluka o jednostavnoj nabavi

Odluka o poništenju- Grupa 3- usluga tehničke pomoći

Nastavi čitati... Odluka o poništenju- Grupa 3- usluga tehničke pomoći

Odluka o poništenju- Grupa 2- stručne usluge vođenja seminara-P

Nastavi čitati... Odluka o poništenju- Grupa 2- stručne usluge vođenja seminara-P

Odluka o odabiru-Grupa 1- Usluge zakuske i osvježenja

Nastavi čitati... Odluka o odabiru-Grupa 1- Usluge zakuske i osvježenja

Odluka – nabava usluge koordinator II ponovljeni postupak

Nastavi čitati... Odluka – nabava usluge koordinator II ponovljeni postupak

NABAVA USLUGE – nabava zakuske i osvježenja, stručne usluge vođenja seminara i usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom za potrebe provođenja projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Drenovcima, KK.06.3.1.03.0078

Nastavi čitati... NABAVA USLUGE – nabava zakuske i osvježenja, stručne usluge vođenja seminara i usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom za potrebe provođenja projekta Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Drenovcima, KK.06.3.1.03.0078

PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE I OPREMANJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U DRENOVCIMA

Dokumentacija o nabavi za nabavu usluga – stručni nadzor i kordinator 2 za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta

Nastavi čitati... PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE I OPREMANJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U DRENOVCIMA

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Za ovlaštenog predstavnika naručitelja, član Stručnog povjerenstva za nabavu.

Nastavi čitati... Izjava o nepostojanju sukoba interesa