Obavijest biračima, izbori za članove EU

Nastavi čitati... Obavijest biračima, izbori za članove EU

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova VBNM u Općini Drenovci

10.05.2023. 14:52h

Nastavi čitati... Odluka o konačnim rezultatima izbora članova VBNM u Općini Drenovci

Odluka o rezultatima izbora članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Drenovci

08.05.2023. 10:47h

Nastavi čitati... Odluka o rezultatima izbora članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Drenovci

Rješenje o određivanju biračkih mjesta Općina Drenovci

18.04.2023. 12:01h

Nastavi čitati... Rješenje o određivanju biračkih mjesta Općina Drenovci

Izbori nacionalne manjine 2023.

16.04.2023. 11:27h

Nastavi čitati... Izbori nacionalne manjine 2023.

Obavijest biračima za članove vijeća nacionalnih manjina

Nastavi čitati... Obavijest biračima za članove vijeća nacionalnih manjina

Objava konačnih rezultata drugog kruga glasovanja za izbor općinskog načelnika Općine Drenovci 30. svibnja 2021.

Nastavi čitati... Objava konačnih rezultata drugog kruga glasovanja za izbor općinskog načelnika Općine Drenovci 30. svibnja 2021.

Rezultati drugog kruga glasovanja za izbor općinskog načelnika Općine Drenovci

Nastavi čitati... Rezultati drugog kruga glasovanja za izbor općinskog načelnika Općine Drenovci

Konačni rezultati izbora za izbor Općinskog vijeća općine Drenovci

Nastavi čitati... Konačni rezultati izbora za izbor Općinskog vijeća općine Drenovci

Rezultati lokalnih izbora Općine Drenovci 2021

Nastavi čitati... Rezultati lokalnih izbora Općine Drenovci 2021