JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „ZAŽELI “

VAŽNA NAPOMENA:

Prijava na ovaj poziv služi isključivo prikupljanju podataka o potencijalnom broju korisnika koji ispunjavaju uvjete u projektu i ne znači automatsko uključivanje u projekt!

Poštovani, općini Drenovci odobrena je provedba projekta „Zaželi – prevencija institucionalizacije“Drenovci čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi.  Projektom je predviđeno pružanje usluga potpore u svakodnevnom životu starijim osobama (65. i više godina) i osobama s invaliditetom ( 18. i više godina) i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Ovim putem općina Drenovci poziva osobe koje pripadaju ciljanim skupinama da ispunjavanjem obrazaca iskažu interes za sudjelovanje u projektu. 

Potrebne obrasce moguće je preuzeti u poslovnim prostorijama u  općini Drenovci, Toljani 1, Drenovci, ili na web stranici www.opcina-drenovci.hr, te ga predati osobno u u općini Drenovci, Toljani 1, Drenovci ili poslati na email: info@opcina-drenovci.hr.

Rok za prijavu:

Ovaj poziv je otvoren za cijelo vrijeme trajanja projekta kako bi se zainteresirani korisnici mogli prijavljivati i za vrijeme trajanja projekta te ovisno o mogućnostima naknadno uključiti u projekt.

Prilozi: