Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci

Na temelju članka 31. Statuta Općine Drenovci i članaka 50. i 51 Poslovnika Općinskog vijeća općine
Drenovci sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci za dan

 1. prosinca 2023. godine (srijeda) u 18,00
  sati u Poljoprivredno poduzetničkom
  inkubatoru Drenovci, V. Nazora 131

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 1. Razmatranje prijedloga proračuna Općine Drenovci za 2024. s projekcijama za 2025 . i 2026.
  godinu.
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju proračuna Općine Drenovci za 2024. godinu.
 3. Razmatranje prijedloga Godišnjeg plana razvoja Civilne zaštite općine Drenovci za 2024.
  godinu s financijskim učincima za razdoblje 2024-2026.
 4. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa,
  dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake u
 5. godini
 6. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u sportu općine Drenovci za 2024. godinu.
 7. Razmatranje prijedloga Programa javnih potreba u kulturi općine Drenovci za 2024. godinu.
 8. Razmatranje prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine
  Drenovci za 2024. godinu.
 9. Razmatranje prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.
 10. Razmatranje Programa utroška sredstava iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
  zgrada u 2024. godini.
 11. Razmatranje prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2024. godini.
 12. Razmatranje prijedloga Analize sustava Civilne zaštite na području općine Drenovci u 2023.
  godini.
 13. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne
  samouprave za redovno godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika.
 14. Razmatranje prijedloga II. Izmjena i dopuna plana proračuna za 2023. godinu.
 15. Razmatranje prijedloga Odluke o općinskim porezima Općine Drenovci.
  15.
 16. Razmatranje prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na
  dohodak na području općine Drenovci.
 17. Razmatranje prijedloga Statuta Općinske narodne knjižnice Drenovci.
 18. Razmatranje zahtjeva INA Industrija nafte d.d. Zagreb.