Završen je Projekt „Izgradnja pješačke i biciklističke infrastrukture na području naselja Drenovci u ulici Toljani“

Završen je Projekt „Izgradnja pješačke i biciklističke infrastrukture na području naselja Drenovci u ulici Toljani“. Ostvareni rezultati projekta je izgrađena pješačka staza u ulici Toljani u duljini L= 135 m. 

Cilj projekta je poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture stanovništvu, kao odgovor na razvojne prioritete lokalne zajednice. Projekt je u skladu s ciljem Programa u smislu pružanja pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima žive i pripadnici nacionalnih manjina. Također cilj je i poboljšanje dostupnosti lokalne infrastrukture čime će se pridonijeti ravnopravnosti, nediskriminaciji i rastu održivog razvoja te participativnog pristupu svih dionika šire lokalne zajednice u Općini Drenovci. Cilj je u potpunosti ostvaren

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2023.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 60.802,81 EUR, od čega je 24.000,00 EUR udio MRRFEU.