Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2024. godini

I

U  Planu  Proračuna  Općine Drenovci za 2024. godinu, planiran je prihod od šumskog doprinosa odnosno naknade za šume  u visini od 250.000,00 eura.

II

Sukladno članku 65. Zakona o šumama prihod iz točke I. ovog Programa će se utrošiti za djelomično ili u cijelosti financiranje izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Drenovci kako slijedi:

–  izgradnja vodnokomunalne infrastrukture na području općine Drenovci  u iznosu od 200.000,00 eura,

– izgradnja parkirališta na području općine Drenovci u iznosu od 100.000,00 eura,

– Pješačka staza-ulica M.Gupca od k.br.2 do Posavski Podgajci u iznosu od 66.361,40 eura.

Ukupno: 366.361,40 eura.

III

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u službenom glasilu Općine Drenovci, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024. godine.

PREDSJEDNIK

IvanMisir,mag.ing. mech.