Završen je Projekt „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovca i ostale manje infrastrukture u Račinovcima“

Završen je Projekt „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovca i ostale manje infrastrukture u Račinovcima“ u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Ostvareni rezultati projekta su izgrađen vidikovac, poučna staza, informativne ploče i ostala manja infrastruktura. 

Cilj projekta je omogućiti dostupnost rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma u javne svrhe kroz izgradnju poučnih staza, vidikovaca, informativnih ploča i sl. Cilj je u potpunosti ostvaren. 

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva poljoprivrede RH (Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 52.971,33 EUR, od čega je 45.025,63 EUR udio sufinanciranja od strane Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a 7.945,70 EUR od Ministarstva poljoprivrede RH.