EDUKACIJSKI SASTANAK ZA UZGAJIVAČE SVINJA  O AKTUALNIM MJERAMA I POSTUPANJIMA VEZANIM ZA AFRIČKU SVINJSKU KUGU – 23.08.2023. u 18,00 sati

STRUČNJACI HRVATSKE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDU I HRANU NA POZIV JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ORGANIZIRAJU EDUKACIJSKI SASTANAK ZA UZGAJIVAČE SVINJA  O AKTUALNIM MJERAMA I POSTUPANJIMA VEZANIM ZA AFRIČKU SVINJSKU KUGU.

EDUKACIJA ZA UZGAJIVAČE SVINJA SA PODRUČJA OPĆINE DRENOVCI ODRŽAT ĆE SE

DANA – 23.08.2023. u 18,00 sati u Drenovcima, Vladimira Nazora 131, Drenovci