O B A V I J E S T ! ! !

Kako je zbog olujnog nevremena došlo do  dužeg prestanka u opskrbi električnom energijom na području općine Drenovci došlo je i do problema (kvarljivosti) s mesom iz zamrzivača, te Vas obavještavamo da isto možete odložiti u kontejner na Reciklažnom dvorištu Drenovci svaki radni dan  u vremenu od 7,30 do 14,30 sati.
Molimo Vas da meso odlažete bez ambalaže (vrećice i sl).
                                                                                                                    OPĆINA DRENOVCI