JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije, poljoprivredu i gospodarstvo

1. za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije, poljoprivredu i gospodarstvo – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSN-a, a to su: 

1. punoljetnost,

2. hrvatsko državljanstvo,

3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

• sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij, ekonomske, pravne ili poljoprivredne struke,

• najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

• položen državni stručni ispit,

• organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom.