Javno otvaranje ponuda pristiglih na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Drenovci

Obavještavamo Vas da će se javno otvaranje ponuda pristiglih na javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Drenovci (KLASA: 024-01/23-01/7, URBROJ:2196-12-23-01-3, od 19. travnja 2023.) održati dana 19. lipnja 2023. godine (Ponedjeljak), s početkom u 09:00 sati, u prostorijama Doma kulture u Drenovcima, na adresi Toljani 1, Drenovci.

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Drenovci.