Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Drenovci

Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu i suvlasništvu Općine Drenovci i to:

  1. 1.k.č.br. 255 u k.o. Posavski Podgajci, kuča i dvorište, površine 1656 m2 ZK uložak broj 393 Općinskog suda u Vinkvcima, zemljišno knjižni odjel Županja
  2. k.č.br. 791/1 u k.o. Drenovci, dvorište i oranica u selu, površine 1931 m2, upisano u ZK uložak broj: 1740 Općinskog suda u Vinkovcima, zemljišno knjižni odjel Županja