Poziv na 18. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci

27 .travnja 2023. godine (četvrtak) u 19,00 sati
u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru
Drenovci, V. Nazora 13L
Za sjednicu predlažem slijedeći


DNEVNI RED:
1. Razmatranje prijedloga Statutarne odluke o izmjenama Statuta općine Drenovci.
2. Razmatranje Izvje56a o radu općinskog načelnika za razdoblje 1. srpnja 2022. godine
do 31. prosinca 2022. godine.
3. Razmatranje prijedloga Odluke.
4. Razmatranje prijedloga Odluke.
5. Razmatranje Izvje56a društva Hidrotehnika i geodezija d.o.o. za geodetske i
hidrotehničke radove.
6. Aktualni sat.


S poštovanjem,
Predsjednik vijeća
Ivan Misir, mag. ing. mech. v. r