II. Izmjene i dopune plana proračuna za 2022. godinu

          

Grb Republike Hrvatske – Wikipedija

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRENOVCI

NAČELNIK

Drenovci, 09. prosinca  2022. godine

            Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću II. Izmjene i dopune plana proračuna za 2022. godinu.

Sve primjedbe, prijedloge i komentare oko navedenih II. Izmjena i dopuna plana proračuna za 2022. godinu mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Drenovci, 32 257 Drenovci, Toljani 1, ili putem elektronske  pošte na: info@opcina-drenovci.hr do 15. prosinca 2022. godine, do 12:00 sati.

                                                                                               OPĆINSKI  NAČELNIK

                                                                                               Josip Nasurović v.r.