Obavijest o provođenju javnih savjetovanja općine Drenovci

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama a u svrhu što bolje i učinkovitije transparentnosti općina Drenovci po prvi puta provodi savjetovanje s javnošću za nacrt slijedećih odluka, planova i programa:

– Godišnji plan razvoja sustava Civilne zaštite
– Program javnih potreba u kulturi
– Program javnih potreba u sportu
– Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake u 2023. godini
– Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
– Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Drenovci za 2023. godinu


Sve primjedbe, prijedloge i komentare oko nacrta navedenih odluka, planova i programa mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu:
Općina Drenovci, 32 257 Drenovci, Toljani 1, ili putem elektronske pošte na: info@opcina-drenovci.hr do 15. prosinca 2022. godine, do 12:00 sati.

Za iduća dva programa primjedbe do 16. prosinca 2022. godine, do 12:00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Nasurović v.r.