Tablica pristiglih prijava za objavu „Program zapošljavanja žena Općina Drenovci 3“

Na objavljeni Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Program zapošljavanja žena Općina Drenovci 3“, radnice za potporu i podršku starijim i nemoćnim osobama, 31 radnica, na određeno vrijeme – 6 mjeseci, objavljen pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostava Županja dana 09. studenoga 2022. godine, u ostavljenom roku pristigle su 74 prijave i to:

R.br.Ime i PrezimeDatum i vrijeme zaprimanja prijavePotpuna dokumentacijaBODOVI
1.Višnja Klarić, Račinovci10.11.2022. 09:32:54DA26
2.Ana Josipović, Račinovci10.11.2022. 09:57:49DA26
3.Smilja Josipović, Račinovci10.11.2022. 09:59:23NE0
4.Zorica Nikolić, Drenovci10.11.2022, 09:59:31NE0
5.Ruža Komesarović, Drenovci10.11.2022. 10:20:30NE0
6.Spomenka Noković, Drenovci10.11.2022. 10:33:40DA23
7.Branka Jelić, Drenovci10.11.2022. 10:55:06DA26
8.Ljubica Borovec, Drenovci10.11.2022. 10:58:17DA23
9.Gordana Mandić, Drenovci10.11.2022. 11:03:10DA26
10.Kata Seretinek, Drenovci10.11.2022. 11:43:18DA26
11.Mirjana Abramović, Posavski Podgajci10.11.2022. 11:44:06DA26
12.Katica Džombić, Posavski Podgajci10.11.2022. 11:45:04DA26
13.Ivanka Vukovac, Drenovci10.11.2022. 11:48:26DA26
14.Dubravka Pilipović10.11.2022. 13:39:55DA26
15.Janja Komesarović, Drenovci11.11.2022. 08:05:28DA23
16.Vesna Štivinović, Račinovci11.11.2022. 08:06:38DA23
17.Željka Azapović, Račinovci11.11.2022. 08:07:48DA23
18.Vahida Atlija, Posavski Podgajci11.11.2022. 08:09:15DA23
19.Slavica Babić, Račinovci11.11.2022. 08:09:57DA23
20.M.P.11.11.2022. 08:12:54NE0
21.Mervana Alić, Rajevo Selo11.11.2022. 08:24:46DA26
22.Marinka Zečević, Drenovci11.11.2022. 08:31:41DA25
23.Renata Antunović, Drenovci11.11.2022. 09:11:18DA23
24.Vesna Abramović, Rajevo Selo11.11.2022. 09:12:04DA23
25.Marija Pervan, Posavski Podgajci11.11.2022. 09:22:57DA23
26.Zdenka Matijević, Posavski Podgajci11.11.2022. 09:24:11DA23
27.Nermina Spahović, Rajevo Selo11.11.2022. 09:25:38NE0
28.Ana Mičić, Drenovci11.11.2022. 09:32:33DA23
29.Ivanka Ignjačić, Posavski Podgajci11.11.2022. 09:48:04DA26
30.K.B.11.11.2022. 10:02:12NE0
31.Biljana Sučić, Rajevo Selo11.11.2022. 10:03:26DA26
32.Marija Kardum, Drenovci11.11.2022. 10:55:22DA26
33.Nada Varešanin, Račinovci11.11.2022. 11:02:05DA26
34.Jadranka Ivakić, Drenovci11.11.2022. 11:18:46DA26
35.Ana Vrešanin, Đurići11.11.2022. 11:59:40DA26
36.Luja Golić, Đurići11.11.2022. 12:01:03DA26
37.Anica Komadina, Rajevo Selo11.11.2022. 12:31:59DA23
38.Višnja Filipović, Drenovci11.11.2022. 12:54:32DA23
39.Nataša Golubović, Đurići11.11.2022. 13:48:10DA26
40.Amela Čamdžić, Rajevo Selo14.11.2022. 08:20:39DA12
41.Marijana Antičević, Drenovci14.11.2022. 08:45:28DA26
42.Ivanka Lovrić, Drenovci14.11.2022. 08:53:41DA25
43.Renata Matezović Račinovci14.11.2022. 09:05:01DA12
44.Jasminka Sadrić Drenovci14.11.2022. 09:28:46DA22
45.Vesna Martiš Drenovci14.11.2022. 09:37:42DA26
46.Anica Brnić Račinovci14.11.2022. 09:47:04DA23
47.Danijela Stjepanović Drenovci14.11.2022. 09:51:04DA22
48.Ruža Šolaja Posavski Podgajci14.11.2022. 10:22:59DA23
49.Zora Zekić Posavski Podgajci14.11.2022. 10:30:32DA26
50.Ivana Matanović Posavski Podgajci14.11.2022. 10:39:51DA13
51.Ana Dogančić Drenovci14.11.2022. 10:51:59DA23
52.Maria Bainac Đurići14.11.2022. 12:06:49DA15
53.Silva Klarić, Posavski Podgajci14.11.2022. 12:24:48DA26
54.Željka Matić, Drenovci14.11.2022. 13:07:13DA23
55.Vesna Lučić, Rajevo Selo14.11.2022. 13:33:23DA12
56.Dubravka Bainac, Račinovci14.11.2022. 14:18:25DA23
57.Matilda Blažević, Rajevo Selo15.11.2022. 08:39:40DA12
58.Mirela Ostojić, Rajevo Selo15.11.2022. 08:40:01DA12
59.Terezija Bačić, Posavski Podgajci15.11.2022. 08:40:24NE0
60.Dragica Gačić, Posavski Podgajci15.11.2022. 10:18:48DA25
61.Gordana Ivanković, Posavski Podgajci15.11.2022. 11:07:32DA23
62.Pamela Šoljić, Drenovci15.11.2022. 11:34:26DA15
63.Daniela Škec, Drenovci15.11.2022. 13:33:18DA12
64.Karolina Radić, Račinovci15.11.2022. 13:53:27DA13
65.Eva Marijančević, Drenovci15.11.2022. 14:10:15DA15
66.Marijana Matić, Drenovci15.11.2022. 14:28:21DA22
67.Anica Begović, Posavski Podgajci16.11.2022. 09:59:14NE0
68.Kata Isić, Drenovci16.11.2022. 10:31:44DA23
69.A.K.16.11.2022. 10:48:23NE0
70.Jasna Kovanović Seretinek16.11.2022. 13:02:26DA12
71.Ika Brčinović Drenovci17.11.2022. 09:05:46NE0
72.Semina Kovačević, Rajevo Selo17.11.2022. 10:47:08NE0
73.Dijana Bašić, Rajevo Selo17.11.2022. 14:21:40NE0
74.Zlata Babić, Račinovci17.11.2022. 14:37:13DA15

U Drenovcima, dana 29. studenog 2022.