Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci

 1. rujna 2022. godine (petak) u 19,00 sati
  u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru

Drenovci, V. Nazora 131

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D:

 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju društva Drenovački vodovod d.o.o. Drenovci za
 2. godinu.
 3. Razmatranje Izvješća o poslovanju društva Drenovci d.o.o. Drenovci za 2021. godinu.
 4. Razmatranje Izvješća o poslovanju društva Poljoprivredno poduzetnički inkubator
  Drenovci d.o.o. za 2021. godinu.
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage
  Detaljnog plana uređenja „Centar“ Drenovci.
 6. Razmatranje prijedloga Odluke.
 7. Aktualni sat.
  S poštovanjem,

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Ivan Misir v. r