Zahtjev za naknadu za troškove stanovanja

Mole se korisnici zajamčene minimalne naknade sa područja općine Drenovci da podnesu Zahtjev za naknadu za troškove stanovanja.

Obrazac Zahtjeva možete preuzeti osobno u općini Drenovci, Toljani 1, Drenovci ili preuzeti na web stranici općine Drenovci


Uz Zahtjev obavezno priložiti:

presliku osobnih iskaznica za sve članove kućanstva

presliku Rješenja o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu (novo)

Izjavu da se griju na drva

presliku kartice tekućeg računa ili potvrdu banke o IBAN-uHvala!,Josip Zečević, Općina Drenovci