Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmacij

Kršćanska humanitarna udruga „Putevi milosti“ provodi projekt „Ublažavanje siromaštva u Slavoniji i Dalmaciji“, koji se financira u okviru Operativnog programa za  hranu i osnovnu materijalnu pomod za razdoblje 2014.-2020 iz Fonda Europske pomoći za najpotrebitije  (FEAD).

Pozivamo sve obitelji ili pojedince da se prijave za sudjelovanje u projektu u sklopu kojega će slijedećih 12 mjeseci dobivati pomoć u obliku paketa prehrane i osobne higijene.

Da bi obitelj ili pojedinac sudjelovao u projektu, mora ispunjavati slijedeće uvijete:

– da mjesečni prihod ne prelazi 800 kuna po članu obitelji ako se radi primateljima socijalne pomoći

– da mjesečni prihod ne prelazi 1.000 kuna po članu obitelji ako je jedan član obitelji zaposlen

– da mjesečni prihod ne prelazi 1.500 kuna po članu obitelji za umirovljenike

–  

Za sudjelovanje u projektu potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

– dokaz o primanjima (rješenje CZSS, platna lista ili odrezak mirovine)

– potvrda porezne uprave o primanjima za sve članove obitelji za 2021.godinu

– potvrdu zavoda za zapošljavanje, 

– preslik osobne karte, 

– rodne listove djece, 

– te ispuniti zamolbu za pomoć

Preuzimanje obrasca za Prijavu kao i podnošenje prijavemožete učiniti  na 

slijedećoj adresi

Općina Drenovci