Poziv za 8. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci

 1. ožujka 2022. godine (petak) u 19,00 sati
  u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru
  Drenovci, V. Nazora 131

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D:

 1. Razmatranje prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Drenovci.
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju nerazvrstane ceste.
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Drenovci u 2022. godini.
 4. Razmatranje Izvješća o gospodarenju otpadom Općine Drenovci za 2021. godinu.
 5. Razmatranje Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2021. godini.
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o poslovnoj suradnji s Croatia bankom d.d.
 7. Aktualni sat.

Molim Vašu nazočnost.

S poštovanjem,

              PREDSJEDNIK VIJEĆA
              Valentino Perković, v. r

Napomena:
Sukladno članku 58. Poslovnika Općinskog vijeća općine Drenovci godine vijećnici koji se nalaze u izolaciji ili samoizolaciji, a koji nisu u mogućnosti fizički biti nazočni na 8. zakazanoj sjednici Općinskog vijeća općine Drenovci, mogu glasovati o predloženom dnevnom redu, odnosno točkama u istom, na način da se vijećnici izjašnjavaju za ili protiv utvrđenoga prijedloga, odnosno da su suzdržani, pojedinačno po svakoj predloženoj točki dnevnog reda (npr. Točka 1. – „ZA“) odnosno mogu dati izjavu ako prihvaćaju prijedloge po svim točkama dnevnog reda – „Potvrđujem prihvaćanje po svim točkama dnevnog reda“ a glasovanje se provodi elektroničkim putom – putem elektronske pošte Općine Drenovci: ili putem SMS poruke na službeni telefon administrativnog tajnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Drenovci 099 734 0901 ili na drugi prikladan način, uz postojanje revizorskog traga o načinu glasovanja.
Na isti način mogu se postavljati i upiti oko pojedine predložene točke dnevnog reda.
Upiti se mogu postaviti do 25. ožujka 2022. godine do 8,00 sati.
Glasovanje na ovakav način se mora provesti do održavanja sjednice odnosno do 19,00 sati 25. ožujka 2022. godine.