Javni natječaj za poslovni prostor

Općina Drenovci daje u zakup poslovni prostor koji se nalazi u Đurićima u prostorijama Doma kulture k.č.br. 83 u k.o. Đurići kao izdvojeni i zaseban poslovni prostor.