Odluka o izmjenama i dopunama statuta Općine Drenovci

                                                                   

Na temelju članaka 10. I 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Drenovci .Sve primjedbe, prijedloge i komentare oko navedenog prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Drenovci mogu se dostavi$ u pisanom obliku na adresu: Općina Drenovci, 32 257 Drenovci, Toljani 1 ili putem elektronske pošte

info@opcina-drenovci.hr

u roku od 30 dana, odnosno najkasnije do 14. ožujka 2022. godine