Poziv za 7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Drenovci

26. siječnja 2022. godine (srijeda) u 18,00 sati
u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru
Drenovci, V. Nazora 131

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:


1. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog
otpada na području Općine Drenovci.
2. Razmatranje Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine
Drenovci za razdoblje od 2022. – 2027 .
3. Razmatranje Odluke o pristupanju raspravi o predloženim promjenama Statuta Općine Drenovci.
4. Aktualni sat.


Molim Vašu nazočnost.


S poštovanjem,
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Valentino Perković, v. r