Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Drenovci

17 . studenoga 2021. godine (srijeda) u 19,00 sati
u Domu kulture u Drenovcima, Toljani 1

  1. Razmatranje prijedloga za promjenu Statuta Općine Drenovci općinskog načelnika
    Općine Drenovci.
  2. Razmatranje prijedloga Proračuna Općine Drenovci za 2022. godinu s projekcijama za 2023 i 2024. godinu, Odluke o izvršavanju proračuna Optime Drenovci za 2022.
    godinu, te pripadajućih planova i programa.
  3. Aktualni sat.