Savjetovanje s javnošću, prijedlog odluke o naknadama vijećnicima

Na temelju članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup
informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za
prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama vijećnicima
drugih osoba koje sudjeluju u radu općinskog vijeća općine
Drenovci. Savjetovanje po prijedlogu navedene odluke trajalo bi 15 dana budući
da se radi o manjoj izmjeni odredaba iste odluke (izmjena jednog
članka odluke), te se isti rok smatra dostatnim.
Sve primjedbe, prijedloge i komentare oko navedene Odluke mogu se
dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Drenovci 32257
Drenovci, Toljani 1, ili putem elektronske pošte:
općina.drenovci@vk.t-com.hr zaključno do 13. listopada 2021
godine.