Poziv za 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Drenovci

27. rujna 2021. godine (ponedjeljak) u 18’00 sati
u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru Drenovci,
Drenovci, V. Nazora 131


Za sjednicu predlažem slijedeći


DNEVNI RED:


1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Drenovci za razdoblje od
    1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine.
2. Razmatranju prijedloga Pravila za upravljanjem dokumentarnim gradivom Muzeja Cvelferije,
    popisa dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja te Obrasca popisa dokumentarnog gradiva
    s rokovima čuvanja.
3. Razmatranje prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna-lokalne samouprave
    za redovno godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika.
4. Razmatranje prijedloga Odluke o provedbi ulaganja na području Općine Drenovci
5. Aktualni sat.

Molim Vašu nazočnost.
S poštovanjem,

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Valentino Perković