Pomoć za kupnju udžbenika za učenike srednjih škola

Odlukom općinskog načelnika od 10. rujna 2021. Godine, KLASA :022-01/21/570, UR.BR:2212/05-21-02 odobrava se isplata pomoći za kupnju udžbenika i radnog materijala za učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području općine Drenovci u iznosu od 500,00 kuna po učeniku za školsku godinu 2021/2022.

Isplata navedenog iznosa će se izvršiti nakon uredno podnesenog zahtjeva koji se nalazi u prilogu.