JAVNI POZIV za predlaganje fizičkih i pravnih osoba za dodjelu godišnjih priznanja i nagrada Općine Drenovci za 2021. godinu

Nagrada Općine Drenovci “Franjo Hanaman” za 2021. godinu dodjeljivat će se
fizičkim i pravnim osobama za gospodarski, kulturni, Sportski i svekoliki razvoj
Općine Drenovci, i koji svojim djelom doprinose ugledu Općine Drenovci.


Povelja Općine Drenovci je posebno priznanje koje se dodjeljuje za značajan
doprinos općem napretku, položaju i ugledu općine Drenovci a dodjeljuje se
istaknutim i uglednim pojedincima koji su dali zapaženi doprinos razvitku Općine
Drenovci.
Prijedlog za dodjelu godišnjih priznanja i nagrada Općine Drenovci za 2021. godinu
podnosi se u pisanom obliku, a mogu ga podnijeti sve fizičke i pravne osobe s
područja a Općine Drenovci.


Prijedlog za dodjelu priznanja fizičkoj i pravnoj osobi mora sadržavati životopis
odnosno iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu godišnje
nagrade ili povelje. Uz prijedlog je potrebno priložiti i svu potrebnu dokumentaciju
(objavljeni rad, analize, kritike, priloge, pisanje stručnih i drugih novina,
natjecateljski rezultati i sl.).
Prijedlozi se dostavljaju općinskom načelniku Općine Drenovci najkasnije do 31.
kolovoza 2021. godine, na adresu: Općina Drenovci, Toljani 1, 32257 Drenovci ili
osobno u Općinu Drenovci.