Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Drenovci

 1. srpnja 2021. godine (ponedjeljak) u 8,00 sati
  u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru Drenovci,
  Drenovci, V. Nazora 131

Za sjednicu predlažem slijedeći
DNEVNI RED:

 1. Razmatranje prijedloga Odluke.
 2. Razmatranje Prijedloga Odluke.
 3. Izbor radnih tijela Općinskog vijeća Općine Drenovci:
  a) Odbora za Statut i Poslovnik,
  b) Odbora za Proračun i financije,
  c) Odbora za predstavke i pritužbe.
 4. Aktualni sat.

Molim Vašu nazočnost.
s Poštovanjem,
PREDSJEDNIK ,VIJEĆA
Valentino Perković, v. r.

Napomena: Sukladno članku 58. Poslovnika Općinskog vijeća općine Drenovci godine vijećnici koji se nalaze u izolaciji ili samoizolaciji, a koji nisu u-mogućnosti fizički biti nazočni na 2. zakazanoj sjednici Općinskog vijeća općine Drenovci, mogu glasovati o predloženom dnevnom redu, odnosno točkama u istom, na način da se vijećnici izjašnjavaju za ili protiv utvrđenog prijedloga, odnosno da su suzdržani, pojedinačno po svakoj predloženoj točki dnevnog reda (npr. Točka 1. – ,,ZA”) odnosno mogu dati izjavu ako prihvaćaju prijedloge po svim točkama dnevnog reda – ,,Potvrđujem prihvaćanje po svim točkama dnevnog ,reda a glasovanje se provodi elektroničkim putem – putem elektronske pošte Općine Drenovci: ili putem SMS poruke na službeni telefon administrativnog tajnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Drenovci 099 734 0901 ili na drugi prikladan način, uz postojanje revizorskog traga o načinu glasovanja. Na isti način mogu se postavljati i upiti oko pojedine predložene točke dnevnog reda. Upiti se mogu postaviti do 16. srpnja 2021. godine do 12,00 sati. Glasovanje na ovakav način se mora provesti do održavanja sjednice odnosno do 8,00 sati 19. srpnja 2021. godine.