Poništenje javnog natječaja

NN 73/2021 (30.6.2021.), ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJECČAJA – Općina Drenovci

Klasa: 022-01/21-01/300
Urbroj: 2212/05-21-03/1 od 25.VI 2021. (3592)
Na temelju članka 24. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 25. lipnja 2021. godine donosimo


ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Poništava se javni natječaj za prijam u službu Općine Drenovci – jedinstvenog upravnog odjela Općine Drenovci na radno mjesto – referent za poslove civilne zaštite, vatrogastva i sigurnosti, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, objavljen u Narodnim novinama br.42 od,21. travnja 2021. godine i na web-stranici Općine Drenovci.

Članak 2.

Protiv odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Narodnim novinama i na službenoj web-stranici Općine Drenovci te će se dostaviti svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Općina Drenovci