Obavijest o provođenju dezinsekcije komaraca sa zemlje u Općini Drenovci

Dezinsekcija se provodi na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti NN 79/07, 113/08, 43/09 I 22/14-RUSRH.DEZINSEKCIJA je skup različitih mjera koje se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije najmanje od praga štetnosti , zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju nazočnu populaciju štetnih člankonožaca (Arthropoda) koji prenose uzročnike zaraznih bolesti , parazitiraju na tijelu čovjeka , uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili uznemirivači ili su skladišni štetnici na hrani. Dezinsekcija podrazumijeva i način spriječavanja ulažeznja i zadržavanja štetnih člankonožaca (Arthropoda) na površine , u prostor ili objekat.Cilj programa je suzbijanje odraslih komaraca i ličinki na području Općine Drenovci radi oslobađanja tegoba koje izazivaju komarci kao hematofagi i molestanti , te kao mogući prenositelji bolesti.

Popis prihvatljivih pesticida s kojima će se obraditi površina , prostor ili objekt

Za dezinsekciju koristit ćemo biocidni pripravak koja je registrirana u RH i imaju rješenje Ministarstva zdravstva.

Trajanje programa i područje provođenja:Suzbijanje odraslih komaraca će se izvesti  dana 29.06.2021.(utorak) u vremenu od 18h do 21:30 i 30.06.2021.(srijeda) u vremenu od 5 do 7h.Tretman će biti proveden na području Općine Drenovci i Posavski Podgajci 28.06.2021. , Rajevo Selo i Padež 29.06.2021.Ukoliko vremenski uvjeti  budu nepovoljni dezinsekcija komaraca će se izvršiti slijedeći povoljan dan.Izvršitelj programa : Veterinarska stanica d.o.o. Županja , Veliki kraj 18, Županja. Zaposlenici koji će sudjelovati u akciji su: Andrija Pavlović, Dražen Pavlović, Malden baboselac i Igor Perišić.Način obrade površina , prostora ili objekta primjenom jedne ili više mjera:Adulticidna akcija sa zemlje provodit će se toplim zamagljivanjem. Za adulticidni tretman sa zemlje koristit će se insekticid formuliran za primjenu na osnovi nisko toksičnih piretroida. Koristit će se dva topla zamagljivačai vozila.

Obavijest o provođenju dezinsekcije komaraca sa zemlje u općini Drenovci: Veterinarska stanica d.o.o. Županja obavještava pučanstvo općine Drenovci da će se vršiti tretiranje komaraca – krilatica sa zemlje.Akcija dezinsekcije predviđena je za 29.lipanj(utorak) 2021.g naselja Račinovci , Đurići Drenovci, Posavski Podgajci , u vremenu od 18:30 do 21:30 i 30.lipanj(srijeda) Rajevo Selo i Padež do 5 do 7 sati. U slučaju  nepovoljnih vremenskih uvjeta dezinsekcija komaraca se odgađa za prvi povoljni dan.Preporučamo građanima boravak u zatvorenim prostorijama za vrijeme trajanja dezinsekcije , a posebno kroničnim srčanim , plućnim bolesnicima kao i maloj djeci.Molimo građane da za vrijeme dezinsekcije otvore vrata haustora kako bi insekticidna magla prodrla dublje u dvorišta.Molim vozače na oprez u prometu.Obavještavaju se pčelari čije se pčele nalaze na području Općine Drenovci da osiguraju svoje pčele u vrijeme izvršenja dezinsekcije komaraca sve do završetka akcije.

Mjere opreza , zaštita osoba , prostora , ili objekta primjenom jedne ili više mjera: Prije akcije suzbijanja komaraca metodom toplog zamagljivanja građani će biti o provođenju akcije dezinskecije komaraca putem sredstva javnog priopćenja. Istim načinom će se pčelari upozoriti da na vrijeme uklone pčele sa terena koji će se tretirati.Informirati će građane Veterinarska stanica d.o.o. Županja.