Obavijest o izvođenju radova održavanja detaljne kanalske mreže

Ovim putem želimo Vas obavijestiti o početku radova održavanja detaljne kanalske mreže.
Prema dinamičkom planu preostali radovi na području Vaše Općine započinju sredinom lipnja 2021. g. te je predviđen rok izvođenja do sredine srpnja 2021.g ovisno vremenskim uvjetima.

Kako bi se radovi mogli izvoditi sukladno planu,molimo Vas za suradnju i razumijevanje kada je u pitanju pojas potreban za održavanje kanalske mreže.

Naime, člankom 139. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18 , 66/19) propisano je sljedeće:

„Uz građevine detaljne melioracijske odvodnje i građevine za navodnjavanje uspostavlja se pojas u širini od 3 metra od vanjskoga ruba te građevine koji služi održavanju građevine (pojas za održavanje).
U pojasu za održavanje poljoprivredna proizvodnja se obavlja na rizik vlasnika,odnoso zakonitoga posjednika zemljišta.

-osoba za kontakt : Tomislav Periša, 099/360 80 50