Objava zbirne i kandidacijske liste za izbor općinskog načelnika Općine Drenovci i izbor članova općinskog vijeća Općine Drenovci


30. Travanj 2021. 8:46

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE DRENOVCI

 1. Kandidat: IVAN MISIR
  KANDIDAT GRUPE BIRAČA
 2. Kandidat: JOSIP NASUROVIĆ
  KANDIDAT GRUPE BIRAČA
 3. Kandidat: JAKŠA ŠESTIĆ
  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DRENOVC
I

 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
  HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS
  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
  Nositelj kandidacijske liste: JAKŠA ŠESTIĆ
 2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  Nositelj kandidacijske liste: IVAN MISIR
 3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  Nositelj kandidacijske liste: JOSIP NASUROVIĆ