Gospodarenje otpadom

Elaborat za donošenje plana gospodarenja otpadom
Općine Drenovci za razdoblje 2018. god. – IZMJENE I DOPUNE

JANA RASPRAVA
Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Drenovci za razdoblje 2018, do 2023. god. – Izmjene i dopune